page_banner

Kvaliteta

Upravljanje kvalitetom

Naš sistem upravljanja kvalitetom uključuje sve aspekte kvaliteta koji se odnose na objekte, proizvode i usluge. Međutim, upravljanje kvalitetom nije samo fokusirano na kvalitetu proizvoda i usluga, već i na sredstva za njegovo postizanje.
Naše rukovodstvo slijedi sljedeće principe:
1. Fokus na kupca
2. Razumijevanje trenutnih i budućih potreba kupaca najvažnije je za naš uspjeh. Naša je politika zadovoljiti zahtjeve kupaca i premašiti očekivanja svih kupaca.
3. Liderstvo

59f2a572a1a12

59f2a5479aecd

Kvalitetna pogreška
Osiguranje kvaliteta uključuje razvoj i implementaciju sistema koji pruža povjerenje u kvalitetu i sigurnost proizvoda. To se postiže planiranim i sistematskim aktivnostima implementiranim u sistem kvaliteta kako bi se osiguralo ispunjenje zahtjeva za razvoj proizvoda.

Kontrola kvaliteta
Kontrola kvalitete je čin kontrole procesa povezanih s proizvodnjom proizvoda i ocjenjivanja kvalitete proizvoda u različitim fazama, od sirovina do finalnog pakiranog proizvoda koji stiže do potrošača.

QUALITY (4)